Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:06:40+01:00
Jama ustna
Tu rozpoczyna się proces trawienia. W jamie ustnej pokarm jest rozdrabniany, a także zwilżany przy użyciu śliny – ułatwia to jego połknięcie i dalszą obróbkę. Na tym etapie rozpoczyna się również trawienie wielocukrów, przede wszystkim skrobi. Za pomocą enzymu – amylazy ślinowej, są one dzielone na krótsze, łatwiejsze do strawienia odcinki


zoładek
Dostarczony do niego pokarm jest tu dodatkowo rozdrabniany i mieszany, a także poddawany działaniu pepsyny. Enzym ten powstaje z nieaktywnego białka – pepsynogenu, pod wpływem produkowanego w dużych ilościach kwasu solnego

dwunastnica
Jest to pierwszy odcinek jelita cienkiego, do którego rozdrobniony i częściowo strawiony pokarm trafia z żołądka w postaci niewielkich porcji. W dwunastnicy następuje dalsze trawienie węglowodanów.

jelito cienkie
W jelicie następuje końcowy etap trawienia węglowodanów. Enzymy maltaza, sacharaza i laktaza rozkładają do cukrów prostych dwucukry – odpowiednio maltozę (cukier słodowy), sacharozę (cukier trzcinowy) oraz laktozę (cukier mlekowy). Powstałe z białek we wcześniejszych procesach trawienia peptydy i dwupeptydy (cząsteczki złożone z dwóch aminokwasów) są rozkładane do wolnych aminokwasów przy udziale enzymów: aminopeptydazy i dipeptydazy.