Zad 1..
84 pomarańcze i 63 czekolady rodzielono równo między uczniów pewnej klasy. prawdą jest,że równo między uczniów tej klasy można rodzielić równieź..:
a. 40 soków
b.105 cukierków
c. 64 banany
d.110 lizaków
zad 2...
Obliczenia potrzebne..
Wisła ma 1047 km długości. jaka jest jej długość na mapie w skali 1:6000 000?
a. 1,745 cm
b.17,45 cm
c. około 5,7 cm
d. około 57,3 cm

zad 3..
Jaki jest stosunek kwasu octowego do wody w occie o stężeniu 5%.?
a. 1:19
b.
20:1
c.5:100
d.1:2

zad 4..
Pan Adam kupił grzyby. powiedział,że ich części trzecią zamarynować w occie,a drugą- zamroził,z szóstej- zrobił sałatkę,a pozostałe 60 dag usmażył. czy pan Adam powiedział prawdę?

3

Odpowiedzi

2009-09-17T17:02:33+02:00
1. zapewne chodzi o to, że liczba musi być podzielna przez 3, więc B

2. 1 cm na mapie to 60 km w terenie
x cm ---------------1047 km
x= 1047/60=17,45
odp. B

3. 5:95 więc 1:19
odp. A

4. Nie powiedział prawdy, bo 1/2+1/3+1/6=3/6+2/6+1/6= 1
czyli nie było pozostałych 60 dag

;)
2009-09-17T17:08:56+02:00
1c jest 21 uczniów
2
1047 km =104700000cm
104700000/6000000=17,45[cm]
2b
3a
4Adam nie mówił prawdy gdyż wszystkie częsci razem wynoszą jednen, więc nie powinno nic zostać a według niego zostało 60dag.
2009-09-17T17:13:21+02:00
Zad. 1
84 dzieli się na 3
63 dzieli się na 3

8+4=12 12:3=4
6+3=9 9:3=3

więc także pomiędzy uczniów tej klasy można podzielić 105 soków, bo
1+5=6 6:3=2
odp.b

zad.2
1047km=10470000cm
10470000cm:6000 000=1,745cm
odp. a

zad.3
odp.c

zad.4
tak