Odpowiedzi

2010-01-03T17:10:16+01:00
W Rzymie, podobnie jak w całym świecie starożytnym istniał wyraźny podział na bogatych i biednych obywateli. W stolicy imperium była to prawdziwa przepaść, której nawet nie starano się w jakikolwiek sposób ukrywać.
59 3 59
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:16:14+01:00
Społeczeństwo rzymskie:
1)Plebejusze-byli wolnymi obywatelami.Swoje prawa nabyli dopiero w okresie republiki.Armia rzymska nie mogła funkcjonować bez ich udziału.
2)Patrycjusze-tworzyli grupę,do której należeli przedstawiciele rzymskich rodów.Inni nie mogli należeć do tej grupy społecznej.
3)Niewolnicy-stanowili najniższą grupę społeczną.Nie mieli żadnych praw,o ich losie decydował właściciel.
52 4 52
2010-01-03T17:39:26+01:00
Społeczeństwo Rzymskie dzieliło się na:
*Patrycjuszy - Rzymski rodzaj arystokracji, ludzie posiadający ziemię i dokument "dobrego"pochodzenia (urodzenia) sięgający zazwyczaj czasów królów etruskich. Początkowo tylko oni zasiadali na stołkach wyższych urzędników.
*Plebejuszy - osoby osiedlające się w Rzymie lub pochodzące z terenów zagarniętych przez Italię. Posiadali oni osobistą wolność, lecz brak praw politycznych i możliwości zawierania małżeństw z przedstawicielami Patrycjuszy.
*Nobilów - w skład tej grupy wchodzili bogaci patrycjuszy i plebejusze, ich siłę stanowił ogromny majątek ziemski, była to bardzo uprzywilejowana grupa w IV i III w. p.n.e.
*Proletariuszy - nazwa tej grupy pochodzi od słowa "potomstwo" - "proles" ich jedynym obowiązkiem wobec państwa było wychowywanie dzieci, mieszkali w ciasnych, kilkupiętrowych kamienicach nie robiąc nic, żywność otrzymywali od państwa.
*Klientów - wolni, biedni obywatele, którzy oddali się na służbę do wyższych warstw, zobowiązując tym samym do posłuszeństwa i wierności. Klienci byli dobrze traktowani, a czasami uważani nawet za członków rodziny, którzy uczestniczyli w uroczystośiach rodzinnych.
*Niewolników - obcokrajowcy, porywani i masowo zwożeni do Italii, pracowali w majątkach ziemskich i gospodarce, byli wykorzystywani, nie widząc nigdy właściciela majątku na którym pracowali wykańczali się ciężką pracą.

I to chyba na tyle;)
40 4 40