Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-09-17T17:08:37+02:00
1.Gospodarka remontowa jest istotna dla utrzymania maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych w należytym stanie technicznym i stałej gotowości do pracy.
2.Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości.
3.Przegląd okresowy to sprawdzenie od czasu do czasu (zazwyczaj raz na rok) stanu technicznego np. samochodu.
4.Remont bieżący jest to praca jak przy przeglądzie oraz wymiana części szybko zuzywających się, bez dokonywania rozbiórki urządzenia. Ten remont obejmuje do 15% wartości odtworzonej maszyny.
5.Remont średni to praca jak przy remoncie bieżącym oraz wymiana lub naprawa niektórych zużytych części lub podzespołów, połączona z częściową rozbiórką urządzenia. Obejmuje 40 - 50% wartości odtworzonej maszyny.
6.Remont kapitalny to praca zmierzająca do przywrócenia obiektowi funkcjonalności pierwotnej. Wymiana lub naprawa wszystkich zużytych części.
Remonty kapitalne zwykle związane są z całkowitym demontażem maszyny lub urządzenia. Często w ramach remontu kapitalnego wykonywana jest również modernizacja, czyli działania podwyższające właściwości eksploatacyjne obiektu. Obejmuje ok. 75% wartości odtworzonej maszyny.
7.Harmonogram potrzebny jest inwestorowi, bo umożliwia kontrolę postępu prac i rozliczanie wykonawcy z realizacji umowy. Pozwala na planowanie wydatków. Z kosztorysu wiemy ile, a z harmonogramu kiedy za poszczególne prace trzeba zapłacić. Umożliwia też planowanie dostaw materiałów niezależnie, czy materiały zamawia wykonawca, czy inwestor. Powinien go zrobić wykonawca, któremu zlecimy przebudowę domu. Albo kierownik budowy, gdy przebudowę prowadzimy systemem gospodarczym lub kontraktowym – zatrudniamy ekipy do poszczególnych robót. W harmonogramie umieszczone są wszystkie prace w kolejności ich wykonania. W sposób graficzny zaznacza się termin rozpoczęcia i czas ich trwania. Przedmiar (ilość) robót oraz liczbę godzin potrzebną do ich wykonania przyjmuje się z kosztorysu. Harmonogram wykonywany jest przy założeniu określonej liczby robotników, od tego bowiem zależy czas wykonania poszczególnych prac.