Odpowiedzi

2010-01-03T17:34:35+01:00
Zarządzenie nieruchomościami jest to działalność zawodowa, prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości, polegająca na zawodowym (odpłatnym), na zlecenie:

* prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości,
* planowaniu krótko- i długo-okresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
* doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.
2010-01-03T17:40:32+01:00
Dzierżawa, kupno, sprzedaż. ajencja, wynajem
Nie wiem czy napewno....:)