Odpowiedzi

2009-09-17T17:08:39+02:00
Obszar młodoglacjalny- obejmuje niziny nadmorskie i pojezierza .Jego rzeźba ukształtowała się w okresie najmłodszego zlodowacenia-bałtyckiego. Moreny czołowe,liczne jeziora. Obszar staroglacjalny- niziny środkowopolskie. występują złagodzone formy terenów polodowcowych. Płytkie jeziora, płaskie pagórki, teren równinny.
5 3 5