Kto mi zrobi ten test : Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz gimnazjalisty —
rzetelny kurs przygotowujący do egzaminu w trzeciej klasie.
POWTÓRKI Z PLUSEM DLA KLASY III GIMNAZJUM
Zestaw zadań nr 2
Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa . . . . . . . . . . . . . .
Można przyjąć, że lądy na Ziemi zajmują
łącznie 150 mln kilometrów kwadratowych.
Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni
poszczególnych kontynentów
w całkowitej powierzchni lądów.
1. Oblicz, jaką powierzchnięma Antarktyda.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. O ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poniżej przedstawiono wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w trzech klasach II gimnazjum:
3. Ilu uczniów liczy każda z klas?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Oblicz średni wynik sprawdzianu dla każdej z klas. Dla uczniów której z klas sprawdzian był
najłatwiejszy? Oblicz średni wynik sprawdzianu dla wszystkich klas łącznie. Zapisz obliczenia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Ilu uczniów z klasy II b otrzymało co najmniej 7 punktów? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Ilu uczniów z klasy II a otrzymało co najwyżej 4 punkty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspiracją zestawu jest książka Kalendarz gimnazjalisty —
rzetelny kurs przygotowujący do egzaminu w trzeciej klasie.
7. Podczas pobytu nad jeziorem Tomek wypożyczył kajak w wypożyczalni A, a Maciek – w wypożyczalni
B.
Wypożyczalnia A
Cena wypożyczenia kajaka: 12 zł i dodatkowo
4 zł za każdą godzinę używania
Wypożyczalnia B
Cena wypożyczenia kajaka: 15 zł i dodatkowo
3 zł za każdą godzinę używania
a) Na ile godzin chłopcy powinni wypożyczyć kajaki, aby każdy z nich poniósł taki sam koszt?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Która z ofert jest korzystniejsza, jeśli chcemy wypożyczyć kajak na 2 godziny, a która – jeśli
na 5 godzin?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagram na rysunku przedstawia wyniki wyborów na prezesa klubu „Cyklista”.
8. Jaki procent wszystkich głosów oddano na C. Jedyną,
a jaki na M. Trójniaka?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Sporządź na podstawie danych z rysunku diagram kołowy
przedstawiający, jaki procent wszystkich głosów oddano na
każdego z kandydatów.
10. Oblicz, o ile procent mniej głosów zdobył M. Trójniak niż
S. Wtórny.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*11. Pan Piotr wpłacił 2000 zł do banku „Fortuna”, w którym oprocentowanie wkładów oszczędnościowych
jest równe 6% w stosunku rocznym. Oblicz, ile wyniosą odsetki od tej kwoty po roku,
a ile złotych pozostanie z nich panu Piotrowi, jeśli od kwoty odsetek zostanie odprowadzony
podatek w wysokości 19%. Jaki będzie stan konta pana Piotra po roku oszczędzania?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
http://83.19.252.202/moodle/file.php/1/matematyka/zestaw_2.pdf tu macie diagramy i wszystko co potrzebne

1

Odpowiedzi

2010-01-03T17:54:33+01:00
1. 9% = x
100% = 150000000

x=9*150000000/100
x=13,5 mln

2. Europa:
x=7*150000000/100
x=10,5 mln

Australia:
x=6*150000000/100
x=9 mln

10,5mln-9mln=1,5mln

3. IIa=4+5+4+3+1+2+1=20
IIb=1+2+2+6+2+4+2+1=20
IIc=1+3+1+4+5+4+2=20

4.a)
(4*1+5*2+4*3+3*6+1*8+2*9+1*10)/20 = 80/20=4
b)
(1*2+2*3+2*4+6*5+2*7+4*8+2*9+1*10)/20= 120/20=6
c)
(1*3+3*4+1*5+4*6+5*8+4*9+2*10)/20=140/20=7

dla klasy c bylo najlatwiejsze.

5. 2+4+2+1=9

6.4+5+4=9

7. a)
12+4x = 15+3x
4x-3x=15-12
x=3h

b) 2h:
A: 12+2*4=20zł Bardziej korzystna
B: 15+2*3=21zł

5h:
A: 12+5*4=32zł
B: 15+5*3=30zł Bardziej korzystna

8. Ilość wszystkich głosów =16+20+4+10=50
C. Jedyna = 16/50= 32/100= 32%
M. Trójniak = 4/50= 8/100 = 8%

9. 100% = 360°

C. Jedyna: 32% = x°
x=360*32/100
x=115,2°

S Wtórny: 20/50=40/100=40%
40%=x°
x=360*40/100
x=164°

M. Trójniak:
8%=x
x=8*360/100
x=28,8°

głosy nieważne: 360°-28,8°-164°-115,2°= 52°

10. Trójniak - 8%
Wtórny - 40%

40%-8%=32%

11. 2000 * 6% = 2000 * 0,06 = 120zł (odsetki)
120 * 19% = 120 * 19/100 = 22,8 (tyle zabiera bank)

120-22,8=97,2zł tyle dostanie p. Piotr.
6 3 6