Odpowiedzi

  • ebg
  • Rozwiązujący
2010-01-03T22:38:43+01:00
Gospodarka centralnie planowana jest upolityczniona, wszystkie decyzje podejmują władze państwowe, występuje urzędowa regulacja, brak konkurencji, państwowa własność środków produkcji, izolacja gospodarcza. Natomiast w gospodarce rynkowej opiera się na własności prywatnej i działaniu mechanizmu rynkowego ustalającego ceny, czyli mechanizm popytu i podaży; konkurencja, rozwój gospodarki.

W 1989r. zdecydowano się na przeprowadzenie gruntownych zmian, ponieważ państwo Polskie było bardzo zadłużone, konieczna była reforma finansów państwa, odzyskanie równowagi budżetowej oraz zmiana struktury własnościowej. System rynkowy jest gospodarczą podstawą demokracji.