Może mi ktoś to przetłumaczyć i sprawdzić czy wszystko jest dobrze? Będę wdzięczna!

Euthanasia

Would be helpful to people who are unconscious (nieprzytomni) or they are in coma (śpiączka). Some people say that we should sustain life what ever happened. The question is if we should turn off the machines and let people die. Euthanasia is illegal in most countries in the world.

For:
-we can relieve somebody’s pain
-further treatment only prolongs the agony of death
-if a person has no chances for recovery euthanasia is act of mercy
-a person can be brain-dead so in this case this person would never live normally. There is no point in keeping him a live
-very often victims of car axidents can give organs for transplantation in this way we can help somebody also

Against:
-it is moral and wrong
-we never known when the patient can wake up for example :in USA a woman wake up after 11 years in coma , so maybe it is good to wait
-human life is very precious so we don’t have right to stopped

In my opinion euthanasia should be legal because sometimes death is better then life in pain and suffering.

1

Odpowiedzi

2009-09-17T17:10:22+02:00
Być pomocny do ludzi, którzy są nieprzytomne (nieprzytomni) albo oni są w śpiączce (śpiączka). Jacyś ludzie mówią, że powinniśmy stwarzać warunki do życia co kiedykolwiek zdarzyć się. Chodzi o to czy powinniśmy odrzucać maszyny i powinniśmy pozwalać ludziom umierać. Eutanazja jest niedozwolona w większość krajów na świecie. Dla: - możemy zwalniać kogoś ’ ból s - ponadto traktowanie tylko przedłuża męki ze śmierci - jeśli osoba nie ma żadnych szans, że dla powrotu do zdrowia eutanazja jest miłosiernym uczynkiem - osoba może być skretyniała więc w tym przypadku ta osoba nigdy nie prowadziłaby normalny trybu życia. Tam nie jest żadnym momentem w zatrzymywaniu go żywy - bardzo często ofiary samochodu axidents móc przeszczepiać organy dla transplantacji w taki oto sposób możemy pomagać komuś również przeciwko: - to jest moralne i złe - my nigdy wiedzieć kiedy pacjent może budzić się na przykład: w USA ślad dla kobiet w górę po 11 latach w śpiączce, więc może dobrze jest czekać - ludzka egzystencja jest bardzo cenna więc przywdziewamy ’ t przysługiwać aby zatrzymany