Podczas wyścigów łodzi motorowych zawodnicy kursuja między dwoma punktami kontrolnymi znajdującymi się na tym samym brzegu rzeki. Na trasie A-B-A łódź porusza się ze średnią szybkością 144km/h względem wody. Wiedząc, że woda w rzece płynie z szybkością 5m/s oblicz Vśr łodzi motorowej względem brzegu na trasie A-B-A.Pomiń czas zawracania.

1

Odpowiedzi

2009-09-18T22:58:42+02:00
Vw=144km/h=144000/3600m/s=40m/s - predkosc lodzi wzgl wody
Vu=5m/s - predkosc unoszenia predkosc rzeki
OBL Vsr

Potrzebny wzor Vb=Vu+Vw /suma wektorowa/
predkosc bezwzgl= sumie predk. unoszenie i wzglednej

licze czas na trasie A-B-A
chwilowo zakladam ze znam AB=s
s/(Vu+Vw)+s/(Vu-Vw)=2s/Vsr
1/45+1/35=2/Vsr
0,050793=2/Vsr
Vsr=2/0,050793=39,375m/s=39,375*0,001*3600km/h=141,75km/h

ODP

sr predk. wzgl brzegu wynosi 141,75km/h


pozdrawiam