Odpowiedzi

2010-01-03T17:29:35+01:00
Polityka Ustępstw Aliantów Skłoniła Hitlera do Zdobycia Nowych Terenów
2010-01-03T17:36:02+01:00
1-nowy,skomplikowany ład po 1 wojnie światowej
2-traktaty pokojowe z Niemcami
3-łamanie postanowień traktatu welsalskiego
4-stosunek państw-zwyciężców do Niemiec
5-rerorganizacja systemu politycznego w niemczech