Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:21:36+01:00
Program potega;
uses crt;
var
a,b,k,z,i,j,m:integer;
wynik:longint;
begin
randomize;
clrscr;
for i:= 1 to 10 do
begin
repeat
a:=random(9)+2;
b:=random(9)+2;
wynik:=a;
for m:=2 to b do wynik:=wynik*a;
until wynik<1001;
write(a,' do potegi ',b,' = ');
read(k);
if k=wynik then
begin
writeln('good');
j:=j+1;
end
else writeln('bad, powinno byc ',wynik);
end;
z:=j*10;
writeln('Twoje pkt to: ',j,' na 10. Procent: ',z,'%');
repeat until keypressed;
end.to program w pascalu,, liczy do 1000 potegi, bo nie wiem czy jest sens wiecej, a jak chcesz to sobie zmien tylko liczbe

wdzieczny bylbym za naj ;p
2 3 2