Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:49:08+01:00
A) potas (K)
p= 19
e= 19
n= 20
nukleony= 39

b) magnez (Mg)
p= 12
e= 12
n= 12
nulkleony= 24

c) azot (N)
p= 7
e= 7
n= 7
nulkeony= 14

d) tlen (O)
p= 8
e= 8
n= 8
nukleony= 16

e) glin (Al)
p= 13
e= 13
n= 14
nukleony= 27

Wyjaśnienie:
p- protony
e- elektrony
n- neutrony
nukleony- nukleony
2010-01-03T17:52:01+01:00
Tlen:

¹⁶
O


l. p + = 8
l e - = 8
l n ⁰ = 16-8 = 8

K²L⁶

Potas

³⁹
K
¹⁹

l. p⁺ = 19
l. e⁻ = 19
l. n⁰ = 39 - 19 = 20

Konfiguracja elektronowa
K²L⁸M⁸N¹

Magnez
²⁴
Mg
¹²

p⁺ = 12
e⁻ = 12
n⁰= 12

K²L⁸M²


Azot:

¹⁴
N


p⁺ = 7
e⁻ = 7
n⁰ = 7

K²L⁵

Glin
₂₇
Al
¹³

p⁺ = 13
e⁻ = 13
n⁰ = 27-13= 14

K²L⁸M³