Jeśli na bankiecie jest pewna liczna osób i każdy z każdym wymienia uścisk dłoni, to aby obliczyć, ile będzie takich uścisków, należy pomnożyć liczbę osób przez liczbę o 1 mniejszą o otrzymamy wynik podzielony przez dwa. Zapisz w postaci wyrażenie algebraicznego. Ile będzie uścisków dłoni, jeśli w bankiecie uczestniczy n osób.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T17:37:50+01:00
2010-01-03T17:38:07+01:00
2010-01-03T21:27:04+01:00