Cześć! Przetłumaczycie? Na angielski? ^^

Choć fiordy - czyli charakterystyczne polodowcowe zatoki, które wrzynają się daleko w ląd i mają charakterystyczne strome, bardzo wysokie brzegi – występują w Szkocji, Chile, na Grenlandii, Islandii, Nowej Zelandii i Alasce, kojarzą się głównie z Norwegią. Nic dziwnego, gdyż norweskie fiordy należą do największych, najgłębszych, ale przede wszystkim najpiękniejszych na świecie. Ich widok to wprost niezapomniane przeżycie. Właściwie całe norweskie wybrzeże usiane jest fiordami, więc najprawdopodobniej bez względu na trasę, którą przemierzamy Norwegię, uda nam się je zobaczyć. Najwspanialsze i najciekawsze z nich spotkamy jednak na zachodnim wybrzeżu. Szczególnej uwagi wart jest Sognefjord - drugi pod względem wielkości fiord na świecie, który zaczyna się około 72km na północ od Bergen i dosłownie przecina środkową Norwegię na pół, ciągnąc się aż 203km w głąb lądu, do wsi Skjolden leżącej u podnóża gór Jotunheimen

2

Odpowiedzi

2010-01-03T17:38:18+01:00
Although the fjords - that is characteristic of glacial bays, which are carved in a land far away and have the characteristic steep, high banks - are in Scotland, Chile, Greenland, Iceland, New Zealand and Alaska, are associated mainly with Norway. It is not surprising, since the Norwegian fjords are among the largest, deepest, but above all the most beautiful in the world. Their view is simply unforgettable. Actually, the entire Norwegian coastline is studded fjords, so probably no matter the route taken by Norway to crawl, we can see them. Finest and most interesting of them, however, meet on the west coast. Particular attention is worth the Sognefjord - the second largest fjord in the world, which begins about 72km north of Bergen and Norway in the middle literally cut in half, pulling as much as 203km inland to the village Skjolden lying at the foot of mountains, Jotunheimen
2010-01-03T17:38:46+01:00
Although the fjords - that is characteristic of glacial bays, which are carved in a land far away and have the characteristic steep, high banks - are in Scotland, Chile, Greenland, Iceland, New Zealand and Alaska, are associated mainly with Norway. It is not surprising, since the Norwegian fjords are among the largest, deepest, but above all the most beautiful in the world. Their view is simply unforgettable. Actually, the entire Norwegian coastline is studded fjords, so probably no matter the route taken by Norway to crawl, we can see them. Finest and most interesting of them, however, meet on the west coast. Particular attention is worth the Sognefjord - the second largest fjord in the world, which begins about 72km north of Bergen and Norway in the middle literally cut in half, pulling as much as 203km inland to the village Skjolden lying at the foot of mountains, Jotunheimen