Odpowiedzi

2010-01-03T17:45:22+01:00
Okazuje ważny okres w dziejach naszego narodu, jakim jest walka o niepodleglość. Przedstawia pełen obraz polskiego społeczeństwa w czasie wypraw napoleońskich. Widzimy, jak mieszkańcy Soplicowa muszą odpierać ataki Moskali i przygotowują się do powstania. Można tutaj dostrzec duże poświęcenie dla kraju, czyli patriotyzm. Posłużę się cytatem: " I też same portrety na ścianach wisiały. Tu Kościuszko [...] Siedzi Rejtan[...], Fedon i żywot Katona. Dalej Jasiński, obok Korsak[...]".
Kolejnym argumentem popierającym tezę jest ukazanie polskich obyczajów. Przeważającą cechą szlachty jest patriotyzm i tradycjonalizm. Taka postawa nie jest obca żadnemu Bohaterowi występujacemu w "Panu Tadeuszu". Wyjątkiem jest tylko Telimena, która lekceważy narodowe obyczeje i zapatrzona jesy w cudze wzory. Tradycjonalizm Polaków jest w utworze często podkreślany przez Mickiewicza. Objawia się przywiązaniem szlachty do swych herbów, strojow narodowych i tradycji rodzinnych. Pozytywnym, kultowanym przez szlachtę przyzwyczajeniem jest staropolska gościnność.
Przejdę do kolejnego dowodu, jakim jest spełnienie marzenia Mickiewicza. W epilogu napisał: "O gdybym kiedy dożył tej pociechy, Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy [...]. Jego pragnienie spełniło się i Polacy bez względu na pochodzenie, stan majątkowy czytali epopeję. Nikt ich do tego nie zmuszał. Więc myślę, że dalej powinniśmy poznawać ten utwór, póki nasz naród będzie istniał.
Z całą pewnością "Pan tadeusz" uczy postawy patriotycznej. Gdy go przeczytamy, staniemy się bardziej wartościowi i umoralnieni. Nauczymy się, jak należy postępować> Takim przykładem jest Jacek Soplica, który z prowadzącego zabawowy tryb życia, zmienił się w działającego dla dobra kraju księdza. Ta lektura uczy postaw moralnych.
2010-01-03T17:47:59+01:00
Mickiewicz stworzył to dzieło(epopeje narodową) ku pokrzepieniu mieszkańców dwóch bliskich mu krajów: Polski i Litwy,które w tym czasie bardzo potrzebowały pociechy,ponieważ w owym okresie wielu polaków i Litwinów zmuszonych było opuścić swe ojczyzny. Mickiewicz dobrze rozumiał co przeżywają z własnej autopsji. To również obraz naszej kultury i tradycji tamtego okresu.
2010-01-03T17:49:43+01:00
-gościnność
-walka w obronie przed moskalami(waleczność Polaków)
-tradycje
-spedzanie wolnego czasu (grzybobranie,polowania,spacery,uczty)
-polonez
-ukazanie piękna krajobrazu i sielankowego nastroju :-)