Zad. 1
Wagonik o masie m1, jadący z prędkością v1=5m/s, zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie m2=2000kg. Po zderzeniu wagoniki poruszały się razem z prędkością mniejszą o Δv=2m/s od prędkości pierwszego wagonika. Oblicz masę m1.

Zad.2 [rozwiązanie znalazłam już w internecie, ale były jakoś dziwnie rozpisane dane, więc wolałam go nie przepisywać ; ) ]

Z jaką siłą F wyrzucany jest pocisk o masie m=10g z lufy karabinu o długości l=60cm, wiedząc, że prędkość pocisku u wylotu lufy wynosi v=800m/s? Przyjmujemy, że ruch pocisku w lufie karabinu jest jednostajnie przyspieszony.

Błagam o rozwiązanie, bez nich nie będę miała dst z fizyki na semestr ; )
Z góry dziękuję : D

1

Odpowiedzi

2010-01-03T17:53:12+01:00
Zad.1.
m₁*V₁=m₂*V₂|:V₁
m₁= m₂*V₂/V₁
m₁= 2000 *2/1,5
m₁= 4000/1,5
m₁≈2666 kg
Wagonik 1 ma wage w przyblizeniu 2666 kg
Raczej jest zle chociaż może.Poczekaj może na inne rozwiązania jeszcze.1 1 1