Odpowiedzi

2010-01-03T17:48:06+01:00
In the near wind playing on the leaves,
The sky is cheer ..
The sun emerges from the clouds.
Life giving nature,
And reminding us of love,
About the life in two,
Where one's heart with another
Splits easily drudgery of life.
Let the ray of sun
Indicates our hearts
Our way of life,
That love was beautiful
And the life of happiness did.
Our minds possessed
I lasted forever.
Oh - the sun so much you owe,
The fact that the wind playing on the leaves,
It is that we love.

Po polsku:
W kolo wiatr gra na liściach,
Niebo się rozchmurza..
Słońce z chmur się wynurza.
Życie przyrodzie dając,
A nam o miłości przypominając,
O życiu we dwoje,
Gdzie jedno serce z drugim
Dzieli życia trudu znoje.
Niech promyk Słońca tego
Wskaże naszym sercom
Drogę życia naszego,
By miłość piękną była
I z życia szczęście czyniła.
Umysły nasze opętała
I wiecznie trwała.
Och - słońce tak wiele ci zawdzięczamy,
To że wiatr gra na liściach,
To że my się kochamy.


lub też taki:
When I think about you today ...
Remind me of my most beautiful dreams ...
When you look ...
Everything goes wrong to me ...
When you are not near me ...
This I feel very bad ...
When you come weaker days ....
You can cry me ...
Maybe I can help you in then ...
How will I be able to do so ...
So remember, you have me ...
I will always loved you: *

Po polsku:
Gdy o Tobie myślę dziś...
Przypominają mi się najpiękniejsze moje sny...
Gdy na Ciebie patrzę...
Wszystko złe przechodzi mi...
Gdy Cię nie ma blisko mnie...
To się czuję Bardzo źle...
Gdy nadejdą słabsze dni....
Możesz się wypłakać mi...
Może w tedy Ci pomogę...
Jak będę mógł to tak zrobię...
Więc pamiętaj ze masz mnie...
Ja zawsze będę Kochał Cię:*
6 4 6