Odpowiedzi

2010-01-03T17:54:34+01:00
Opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania . Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

Formalne wyrażenie metody obliczeniowej w postaci języka zrozumiałego dla człowieka nazywane jest kodem źródłowym, podczas gdy program wyrażony w postaci zrozumiałej dla maszyny (to jest za pomocą ciągu liczb, a bardziej precyzyjnie zer i jedynek) nazywany jest kodem maszynowym bądź postacią binarną (wykonywalną).
2010-01-03T18:03:46+01:00
Program to skrypt (język programowania np. C+ albo delphi) napisany przez programistę i później przekomplikowany do pliku wykonywanego (żeby był zrozumiały dla komputera) *.exe albo *.bin. Program na początku wygląda jak układanka w której jest skrypt i matematyka (wzory które program będzie obliczał, np. przy mnożeniu s=a*b czyli suma zmiennych równa jest a razy b. Ten skrypt (skrypt z Pascala...) można wykorzystać do programu który ma mnożyć!