ZADANKO Z POLA KOŁA CZYLI π (pi) Proszę o dokładny zapis obliczeń! W załączniku jest obrazek do tego zadania!!!!

Zad-Wojtek obmierzył beczkę w ogrodzie. ma ona wysokość 12 dm i średnicę dna równą 7 dm. Z powodu trudności ze zmierzeniem średnicy w najszerszym miejscu zmierzył obwód w najszerszym miejscu. Jest on równy 33 dm. Oblicz pojemność beczki. Przyjmij π (pi) = 22/7

1

Odpowiedzi

2010-01-03T18:27:56+01:00
V=1/22π(2D²+d²)h

Obwód = 33dm
2πr = 33dm
πr = 33/2 dm
r = (33/2) : π = 33/2 * 7/22 = 21/4 dm = 5,25 dm

teraz podstawiamy do wzoru tą wartość

V = 1/7 ( 5,25² + 7²) 12 dm = 131,25 dm ³


Nie jestem dokonca pewna czy dokladnie ;)