Odpowiedzi

2009-09-17T17:31:46+02:00
11,5 cm , drugi jest o 5 cm dłuższy od pierwszego , a trzeci jest równy 3/5 sumy długości pierwszego i drugiego boku.
Tu mamy wszystkie odpowiedzi xD
a = 11,5cm
b=11,5+5=16,5cm
c= 3/5 * (11,5+16,5) = 3/5* 28 = 0,6 * 28 =16,8
a+b+c = Obw.
11,5+16,5+16,8 = 44,8cm
Obw = 44,8cm
2009-09-17T17:33:01+02:00
Oblicz obwód trójkąta , jeżeli pierwszy bok ma długość 11,5 cm , drugi jest o 5 cm dłuższy od pierwszego , a trzeci jest równy 3/5
sumy długości pierwszego i drugiego boku.

Obwód jest równy sumie(dodawaniu) trzech boków:
bok A= 11,5
bok B= 11,5 +5
bok C= 3/5 * (11,5+11,5+5)

A= 11,5 cm
B= 16,5 cm
C=3/5 * 28 = 16,8 cm

obwód: 44,8 cm

1 5 1
2009-09-17T17:34:28+02:00
A-11,5 pierwszy bok
b-11,5cm+5cm=16,5cm
c-16,5cm+11,5cm=28cm*3/5=16,8cm
Obw:11,5cm +16,5cm+16,8cm=28cm+16,8cm=44,8cmodp: Obwod trójkąta to 44,8cm