Odpowiedz na pytania
I 1. Na czym polega wietrenie.
kształtujące procesy
zjawisko wietrzenia fizycznego i chemicznego mrozowego
rodzaje róchów masowych
charakterystyka procesów zewnetrznych kształtujących ziemie
2.Pojęcia
krasowienie
wapienie i dolmity
żlobki krasowe
źebra krasowe
lejki krasowe
polja
mogoty
stalakty
draperie
zasłony stalytowe
salgmity
ponory
wywierzyska
kras
dobrzecze
pole firnowe
jęzor lodowcowy
morena
firn
troche dużo ale odpowiedzcie chociarz na kilka na te z przodu pytannia

1

Odpowiedzi

2010-01-03T19:18:24+01:00
2. Krasowienie, proces polegający na rozpuszczaniu i wymywaniu skał węglanowych przez wody zawierające dwutlenek węgla, poszerzaniu szczelin i spękań w skale oraz wytrącaniu węglanów wapnia (aragonitu i kalcytu) i osadzaniu ich na powierzchni skały w postaci nacieków.
Żłobek krasowy - forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnej bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał krasowiejących w wyniku rozpuszczającej działalności wód pochodzących z opadów lub topnienia śniegu, ułożone są zgodnie z kierunkiem spływu wody.
Żebro krasowe - forma krasu powierzchniowego, rodzaj podłużnego grzbietu czy garbu wypreparowanego na powierzchni skał krasowiejących rozdzielającego sąsiadujące żłobki krasowe. Mogą mieć różne wymiary - od kilku centymetrów to wielu metrów szerokości i głębokości, długość mierzoną w metrach.
Lejek krasowy - wklęsła forma terenu występująca na obszarach krasowych, o kształcie owalnym i głębokości mniejszej od średnicy. Lejek krasowy powstaje niekiedy wskutek zapadania się stropów jaskiń krasowych i zwykle posiada podziemny odpływ. Może być wypełniony osadami.

Polje, typowe dla obszarów krasowych rozległe zagłębienie śródgórskie lub śród wyżynne, otoczone ze wszystkich stron wyraźnymi zboczami, pozbawione powierzchniowego odpływu wód.
Polje powstaje w efekcie długotrwałych procesów, powodujących całkowite zniszczenie skał krasowiejących aż do poziomu wody gruntowej. Równinne dna zajęte są niekiedy przez jeziora. Z uwagi na występującą stosunkowo dużą ilość wody, wypływającą ze źródeł krasowych, polja są często wykorzystywane jako obszary rolnicze.

Mogoty, ostańcowe wzgórza i skałki, wznoszące się ponad zrównaną powierzchnią w obszarach krasowych. Wysokość do kilkudziesięciu metrów (w obszarach tropikalnych do kilkuset metrów).
1 3 1