1. Wypisz anafory podkreślające wagę słów w hymnie Jana Kochanowskiego ,,czego chcesz od nas panie,,
2.wypisz zdania pytające i wykrzyknikowe wyrażające emocjonalny stosunek osoby mówiącej w hymnie ,,czego chcesz od nas panie,,
3. wypisz paralelizmy składniowo- intonacyjne( koniec wyrazu= koniec zdania), które rytmizują wiersz, czyniąc go spiewanym i melodyjnym i tez do tego hymnu .

1

Odpowiedzi

2010-01-03T18:37:39+01:00
1.
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Tyś Pan wszytkiego świata.
Tyś niebo zbudował
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi

Tobie k woli rozliczne kwiatki Wiosna rodzi,
Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi,

Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie,
Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności,

anafora- celowe powtorzenia jakiegoś słowa lub zwrotu na początku zdania.

2.
zdania pytajace:
Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

zdania wykrzyknikowe (a wlasciwie to jedno)
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
3. nie wiem :(
2 4 2