W czasie prac wykopaliskowych wydobyto 45 m³ ziemi, z któej usypano kopiec w kształcie stożka. Jego pole podstawy jest równe 54 m². Oblicz wysokośc kopca, pamiętając, że objętośc stożka jest równa jednej trzeciej iloczynu pola podstawy i wysokości . zapisz obliczenia.
to na jutro . ;/

1

Odpowiedzi

2010-01-03T19:01:16+01:00
Wypisujemy dane:
V = 45 m³
Pp = 54 m²

wzór na objętośc stożka to:

V = ⅓ Pp×H

i teraz wystarczy podstawić:

45 = ⅓ × 54 × H
45 = 18 × H I :18
H = 45/18
H = 2 9/18 (dwa i dziewięć osiemnastych)
H = 2½ co możesz tez zapisać jako 2,5

Odpowiedź wysokośc stozka wynosi 2,5 m