prosze o pilne przetłumaczenie na język niemiecki...
Religia naucza o śmierci Jezusa Chrystusa i o zmartwychwstaniu.Księgą jest Biblia.Jest największą religią na świecie.Wyznawcy wierzą w Kościół i przestrzegają zasad dekalogu.w tej religi wyróżniamy 7 sakramentów :chrzest ,bierzmowanie,małżeństwo ,komunia,kapłaństwo,pokuta,namaszczenie chorych.

2

Odpowiedzi

2010-01-03T18:36:19+01:00
Die Religion bringt mit dem Tod des Jesus des Christi und über die Auferstehung bei. Das Buch ist die Bibel. Er ist die größte Religion in einer Welt. dem Bekenner glauben sie an eine Kirche und sie befolgen Grundsätze dekalogu.w dieser religi wir bevorzugen 7 Sakramente: die Taufe, die Firmung, die Ehe, die Kommunion, das Priestertum, die Buße, die letzte Ölung.

mysle ze dobrze nie zglaszaj spam bo cos pomogłaam

licze na naj
2010-01-03T18:38:35+01:00
Religion lehrt, über den Tod von Jesus Christus und zmartwychwstaniu.Księgą ist Biblia.Jest größte Religion in świecie.Wyznawcy glauben an die Kirche und die Grundsätze der Religion dekalogu.w unterscheiden 7 Sakramente: Taufe, Firmung, Hochzeit, Kommunion, die Priesterweihe, Buße, Krankensalbung.