"Podstawowym procesem klimatycznym w strefie międzyzwrotnikowej jest (cyklonalna / pasatowa) cyrkulacja powietrza. W okresie równonocy promienie słoneczne padają (poziomo/ pionowo) na równik. Wskutek dużego dopływu energii (jądrowej / słonecznej) powietrze w strefie równikowej rozrzedza się i unosi. W ten sposób wzdłuż równika tworzy się pas (wysokiego / niskiego) ciśnienia. Dążąc do wyrównania ciśnienia powietrze odpływa dołem ku równikowi. W wyniku ruchu obrotowego Ziemi na półkuli północnej przybiera kierunek NE, a na południowej - SE. Są to (okresowo / stale) wiejące pasaty".

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T18:42:37+01:00
1. pasatowa
2. poziomo
3.słonecznej
4. wysokiego
5. okresowo
2010-01-03T18:50:05+01:00
"Podstawowym procesem klimatycznym w strefie międzyzwrotnikowej jest pasatowa cyrkulacja powietrza. W okresie równonocy promienie słoneczne padają pionowo na równik. Wskutek dużego dopływu energii słonecznej powietrze w strefie równikowej rozrzedza się i unosi. W ten sposób wzdłuż równika tworzy się pas wysokiego ciśnienia. Dążąc do wyrównania ciśnienia powietrze odpływa dołem ku równikowi. W wyniku ruchu obrotowego Ziemi na półkuli północnej przybiera kierunek NE, a na południowej - SE. Są to stalewiejące pasaty".