Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T18:35:29+01:00
Z punktu widzenia termodynamiki, C60 jest mniej stabilny niż grafit i diament. Fulereny nie rozpuszczają się zbyt dobrze w typowych rozpuszczalnikach organicznych. Do wydobycia ich z sadzy fulerenowej metodą ekstrakcji stosuje się przede wszystkim benzen i toluen, z którymi C60 i C70 dają czerwone i fioletowe roztwory.
2 4 2
2010-01-03T18:35:39+01:00
1.) Właściwości fizyczne fulerenów:
- czarne ciała stałe o metalicznym połysku
- posiadają własności nadprzewodzące i półprzewodniczące
- trudno się rozpuszcza
- miękkie żółte lub brązowe kryształki
- nie rozpuszczają się w wodzie
- przewodzi prąd elektryczny
- łatwo sublimuje
2.) Właściwości chemiczne fuleronów:
- możliwość zamknięcia wewnątrz fulerenów atomów pierwiastków
- nie rozpuszczają się w polarnych rozpuszczalnikach praktycznie wcale
- najlepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach aromatycznych, takich jak benzen lub toluen
3.) Zastosowanie fulerenów:
- przewodniki
- półprzewodniki
- nadprzewodniki
- smary
- włókna sztuczne
4 4 4