Jak zmieni się wartość siły działającej między dwoma naelektryzowanymi kulkami, jeżeli ładunek jednej z nich zwiększy się dwukrotnie?

Trzeba to rozwiązać na podstawie wzoru: F=k × q₁ x q₂ (kreska ułamkowa) przez r²
F= siła oddziaływania
k= 9x10⁹ N x m² (kreska ułamkowa) C²
q₁ x q₂ = ładunki elektryczne
r= odległość między ciałami naelektryzowanymi

Pilne!!! i dzięki z góry;)

1

Odpowiedzi

2009-09-17T17:57:38+02:00