Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T18:40:20+01:00
Imię i Nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24
ul. ulica
kod i miasto
tel. telefon
e-mail: e-mail Dyrekcja
Gimnazjum nr 2
w Krotoszynie
P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu dwujęzycznym z jako przedmiotami j. niemieckim i j. angielskim jako rozszerzonymi .

Prośbę swą motywuję tym, że nauka w Gimnazjum pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości do Liceum a potem na studia.
Nadmienia, że j. niemiecki i j. angielski to dziedziny moich zainteresowań, tak więc nauka tych przedmiotów sprawia mi dużo satysfakcji i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy w tych kierunkach, chciałbym zaznaczyć, że nauka przedmiotów ścisłych również nie sprawia mi żadnych trudności.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
podpis


ZAŁĄCZNIKI:
- kopia świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej,
- wyniki testów szóstoklasisty,
18 3 18
2010-01-03T18:43:09+01:00
Imię i nazwisko.............. ; data........
Miejscowość.............
Kod pocztowy.................

PODANIE

Dyrektor ......(wpisujesz nazwę tego gim.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy I z j.angielskim w roku szkolnym 2009/2010.
Prośbę swa motywuje tym, ze kończe szkołę podstawową i pragne kształcić się dalej w waszej szkole.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.


Z poważaniem
.......(podpis)
14 2 14
2010-01-03T18:49:25+01:00
PODANIE
Uprzejmie proszę o przyjęcie mego dziecka np: Stasia Krzoska
do klasy 2Gimnazjum Publicznego gimnazjum w Pruszkowie.
Jednocześnie oświadczam ,że zapoznał em/am się z Regulaminem i Warunkami Przyjęcia mojego dziecka do szkoły, w pełni je aprobuję zobowiązuje się ,że będą one przestrzegane zarówno przeze mnie jak i moje dziecko.
Przyjmuję do wiadomości ,że złamanie postanowień Regulaminu i Warunku Przyjęcia do szkoły spowodują automatyczne skreślenie z listy uczniów Publicznego Gimnazjum w Pruszkowie i przeniesie moje dziecko do szkoły rejonowej.

................................
(podpis Rodzica)
5 2 5