Odpowiedzi

2010-01-03T18:41:25+01:00


Imię i Nazwisko Wrocław, dnia 2007.08.24
ul. ulica
kod i miasto
tel. telefon
e-mail: e-mail Dyrekcja
Gimnazjum nr 2
w Krotoszynie
P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu dwujęzycznym z jako przedmiotami j. niemieckim i j. angielskim jako rozszerzonymi .

Prośbę swą motywuję tym, że nauka w Gimnazjum pozwoli mi na zrealizowanie mojego celu, którym jest dostanie się w przyszłości do Liceum a potem na studia.
Nadmienia, że j. niemiecki i j. angielski to dziedziny moich zainteresowań, tak więc nauka tych przedmiotów sprawia mi dużo satysfakcji i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy w tych kierunkach, chciałbym zaznaczyć, że nauka przedmiotów ścisłych również nie sprawia mi żadnych trudności.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku
podpis


ZAŁĄCZNIKI:
- kopia świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej,
- wyniki testów szóstoklasisty,
- CV.
32 4 32
2010-01-03T18:46:42+01:00
S.p.dyrektorze gimnazium nr.......
Bardzo proszę pana o przyjęcie mnie do swojego gimnazjum.Jestem z poza tego regionu lecz bardzo dobrze się uczę i mam dobre zachowanie.Chciałbym aby rozważył pan tę prośbę i odezwał się do mnie pod podany poniżej adres z odpowiedzią.
ul...........
kod pocztowy i miejscowość


Z powarzaniem .........
4 2 4
2010-01-03T20:14:55+01:00