Odpowiedzi

2009-09-17T17:57:42+02:00
Przymierze na Górze Synaj: ustalenie dekalogu i nakazanie,by ludzie go przestrzegali.
Tutaj z jakiejś strony info:
Pierwsze przymierze Boga z człowiekiem zostało zawarte już w Raju. Po upadku człowieka, Bóg wyznaczając mu karę, otworzył równocześnie przed nim nadzieję, dając obietnicę uwolnienia od winy. Zawarł wtedy Pierwsze Przymierze z człowiekiem upadłym. W miarę jednak oddalania się od okresu rajskiego ludzkość coraz bardziej zapominała o swojej zależności od Boga Jedynego, nie pamiętała o obietnicy, żyła w beznadziejności pogrążając się w bałwochwalstwie. Bóg jednak mimo odsunięcia się człowieka od Niego nie zrezygnować z wypełnienia obietnic raz danych ludzkości. Chciał jednak, aby ludzkość została przygotowana na ich spełnienie. Dlatego wybrał sobie, utworzył jeden naród, którego głównym celem i racją bytu było pielęgnowanie pamięci o obietnicach. Z ludem tym zawarł przymierze.

15 3 15