W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 10cm i stanowi 66 i dwie trzecie % dolnej podstawy. Górna podstawa jest o 7 cm któtsza od dolnej podstawy i o 2 cm dłuzsza od drugiego ramienia. Oblicz obów trapezu.

W trapezie równoramiennym o odwodzie 23,4 cm krótsza podstawa o długośći 3 cm stanowi 25% długości dłuzszej podstawy. Oblicz długośc ramienia trapezu.

Dwaj chłopcy zbudowali z kolorowej folii dwa latawce w kształcie deltoidów o przekątnych 80cm i 1,4 m. Doczepili do każdego z nich ogony z folii - wstązki o długości 1m i szerokości 8cm. Ile metrów kwadratowych folii zużyli chłopcy na budowe latawca?

Deltoid podzielono wzduż przekatnej długości 12cm na dwa trójkąty o wysokościach 6cm i 8 cm . Oblicz pole tego deltoidu.

prosze o rozwiązania.. z góry dziękuje ;*

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T19:01:22+01:00
W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 10cm i stanowi 66 i dwie trzecie % dolnej podstawy. Górna podstawa jest o 7 cm któtsza od dolnej podstawy i o 2 cm dłuzsza od drugiego ramienia. Oblicz obów trapezu.
66⅔%a=10
a= dolna podstawa
200/3% a=10
⅔a=10
a=15cm= dolna podstawa
b= górna podstawa=15-7=8cm
ramię=8-2=6
obwód= 6+15+10+8=39cm

Dwaj chłopcy zbudowali z kolorowej folii dwa latawce w kształcie deltoidów o przekątnych 80cm i 1,4 m. Doczepili do każdego z nich ogony z folii - wstązki o długości 1m i szerokości 8cm. Ile metrów kwadratowych folii zużyli chłopcy na budowe latawca?
Pole deltoidu to 1/2 d1 *d2
d1=80cm
d2=1,4m=140cm

P(pole) 1/2 *80 cm * 140 cm = 5600 cm²

P wstążki= 1m*8cm=100cm*8cm=800cm²

Skoro mamy 2 latawce, to - (5600 cm²+800cm²)*2 = 12800 cm²

1280cm²=12,8 m²Deltoid podzielono wzduż przekatnej długości 12cm na dwa trójkąty o wysokościach 6cm i 8 cm . Oblicz pole tego deltoidu.

a=12cm
b=14 bo jesli dodamy wysokości tych trójkątów które otrzymaliśmy wyjdzie1 4 8 +6 =14

P=ab/2
P=14cm*12cm/2
P=84cm²

W trapezie równoramiennym o odwodzie 23,4 cm krótsza podstawa o długośći 3 cm stanowi 25% długości dłuzszej podstawy. Oblicz długośc ramienia trapezu.

Obliczam długość dłuższej podstawy:
x - 100%
3cm - 25%
x= 3cm × 100% ÷ 25%
x= 12cm
obliczam ramię:
a = 12cm
b = ?
c = 3 cm
Ob = 23,4 cm
Ob = a + 2b +c
23,4 = 12 +2b + 3
23,4 = 15 + 2b
23,4 - 15 = 2b
8,4 = 2b /÷2
b = 4,2cm
1 3 1
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T19:02:41+01:00
__________________________________________________________
Polecenie 1: W trapezie prostokątnym dłuższe ramię ma długość 10cm i stanowi 66⅔% dolnej podstawy. Górna podstawa jest o 7 cm krótsza od dolnej podstawy i o 2 cm dłuższa od drugiego ramienia. Oblicz obwód trapezu.
-----------------------------------------------------------------------------
Jedno znane ramię(x):
x=10cm

Dolna podstawa(a):
x=((66⅔)/100)*a
10cm=((66⅔)/100)*a |*(100/66⅔)
a=15cm

Górna podstawa(b):
b=a-7cm
b=8cm

Drugie ramie(y):
y=b-2
y=8cm-2
y=6cm

Obwód(Obw):
Obw=a+b+x+y
Obw=15c+8cm+6cm+10cm=39cm
-----------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź: Ten trapez ma obwód równy 39cm.
__________________________________________________________
Polecenie 2: W trapezie równoramiennym o odwodzie 23,4 cm krótsza podstawa o długości 3 cm stanowi 25% długości dłuższej podstawy. Oblicz długość ramienia trapezu.
-----------------------------------------------------------------------------
Obw=23,4cm(obwód)
l=3cm(krótsza podstawa)

Dłuższa podstawa:(m)
l=25/100*m |*100/25
m=4l
m=4*3cm=12cm

Ramiona są równe(r)

r=(Obw-(l+m))/2
(23,4cm-(3cm+4*3cm))/2=(23,4cm-15cm)/2=8,4cm/2=4,2cm
-----------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź: Długość ramienia wynosi 4,2cm.
__________________________________________________________
Polecenie 3: Dwaj chłopcy zbudowali z kolorowej folii dwa latawce w kształcie deltoidów o przekątnych 80cm i 1,4 m. Doczepili do każdego z nich ogony z folii - wstążki o długości 1m i szerokości 8cm. Ile metrów kwadratowych folii zużyli chłopcy na budowę latawca?
-----------------------------------------------------------------------------
ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, ŻE POMIMO IŻ ZBUDOWALI 2 LATAWCE, TO PYTANIE JEST O JEDEN!

P=Pogona+Platawca

Pogona=100cm*8cm=800cm²

Platawca=(140cm*80cm/2)/2+(140cm*80cm/2)/2
Platawca=5600cm²/2+5600cm²/2=5600cm²

P=800cm²+5600cm²=6400cm²
-----------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź: Chłopcy zużyli 6400cm² folii.
__________________________________________________________
Polecenie 4: Deltoid podzielono wzdłuż przekątnej długości 12cm na dwa trójkąty o wysokościach 6cm i 8 cm . Oblicz pole tego deltoidu.
-----------------------------------------------------------------------------
Pdel=P₁+P₂

P₁=12cm*8cm/2=48cm²
P₂=12cm*6cm/2=36cm²

Pdel=48cm²+36cm²=84cm²
-----------------------------------------------------------------------------
Odpowiedź: Pole tego deltoidu wynosi 84cm²
__________________________________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.