Przy każdej z wymienionych cech rolnictwa Stanów Zjednoczonych podano dwa określenia. Wybierz właściwe.
1.Wielkość poszczególnych gospodarstw rolnych:DUŻA/MAŁA
2.Stopień mechanizacji: WYSOKI/NISKI
3.Specjalizacja produkcji:WYSOKA/NISKA
4.Towarowość rolnictwa:WYSOKA/NISKA
Następnie określ czy podaną ceche uważasz za korzystną czy niekorzystną.

Uzupełnij tabelę dotyczącą przestrzennego zróżnicowania produkcji rplnej w Stanach Zjednoczonych.

Cecha //// wschodnia część kraju //// zach.część kraju

dominujący
dział rolnictwa

przyczyna rozwoju
dominującego
działu rolnictwa

najważniejsze rośliny
uprawne bądź zwierzęta
hodowlane

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:06:22+01:00
1 duza +
2 wysoki+
3 wysoki+
4 wysoka +

dominujacy dzial rolnictwa---uprawa roslin---hodowla zwierzat
przyczyna rozwoju dominujacego dzialu rolnictwa---dobre gleby,duzo gruntow rolnych---warunki przyrodnicze,duze powierzchnie lak i pastwisk
najwazniejsze rosliny uprawne badz zwierzeta hodowlane----pszenica,kukurydza,bawelna,ryz,chmiel----trzoda chlewna---bydlo
5 5 5