Odpowiedzi

2009-09-17T18:04:52+02:00
Okres predynastyczny (ok. 6000–ok. 3100 p.n.e.)
Okres wczesnodynastyczny (ok. 3100–ok. 2686 p.n.e.)
Stare Państwo (ok. 2686–ok. 2181 p.n.e.)
Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2181–ok. 2133 p.n.e.)
Średnie Państwo (ok. 2133–ok. 1786 p.n.e.)
Drugi Okres Przejściowy (ok. 1786–ok. 1567 p.n.e.)
Nowe Państwo (1550-1070r p.n.e.)
Trzeci Okres Przejściowy (ok. 1085–664 p.n.e.)
Okres Późny (664–332 p.n.e.)
Epoka grecka – dynastia Lagidów (332–30 p.n.e.)
Okres rzymski (30 p.n.e.–395 n.e.)
2009-09-17T18:24:05+02:00
Egipt był podzielony na Górny i Dolny.
Egipt Górny - do Delty Nilu od Morza Środziemnego
Egipt Dolny - od Delty Nilu od 1. Katarakty na Nilu.
w 2850 roku nastąpiło zjednoczenie Eigiptu. Jego stolicą stąło się Memfis.
Władca na znak dwóch części państwa nosił podwójną koronę
2009-09-17T18:49:32+02:00
Stopniowo pozycja religijna i polityczna faraona w państwie, ulegała osłabieniu, a coraz większą rolę zaczęli odgrywać lokalni urzędnicy. Postępująca decentralizacja doprowadziła do poważnego kryzysu władzy centralnej i w końcu do całkowitego załamania się władzy królewskiej i rozpadu państwa na dzielnice, przy czym wyraźnie zaznaczył się podział sprzed zjednoczenia, na Egipt Górny i Dolny.

Trwającemu kilkadziesiąt lat pierwszemu okresowi przejściowemu, obok politycznego kryzysu, towarzyszyły zjawiska kryzysu kulturowego: niszczenie i dewastacja posągów królewskich, szabrowanie grobowców i piramid, a także dekadencja w sztuce i literaturze.

Jedność Egiptu odtworzył Mentuhotep II z Teb, rozpoczynając okres Średniego Państwa, które sięgało już po drugą kataraktę.