Produktami reakcji tlenku sodu z kwasem azotowym(V) są:
1.NaNO2 i H2
2.NaNO3 i H2O
3.NaNO3 i H2
4.Wyłącznie NaNO3.

Pierwiastek X ma liczbę atomową Z=17 i liczbę masową A=35
a) Oblicz liczbę protonów, elekrtonów i elektronów walencyjnych znajdujących się w atomach tego pierwiastka.
b)określ położenie w układzie okresowym pierwiastka X i jego charakter chemiczny

1

Odpowiedzi

2011-07-06T14:17:10+02:00

zad.1

Odp: B

 

 

zad.2

a)

protony = 17

elektrony = 17

elektrony wal. = 7

 

b)

grupa: 17

okres: 3

charakter chemiczny: kwasowy

1 5 1