Uzupełnij stosując notację wykładniczą :
7,8 * 10⁸ m = ...... km
8,3 * 10⁻⁵kg = ....... g
4,7 * 10⁶m² = ....... ha = ......... a
7,23 *10⁻³ cm³ =.......... l

Zapisz podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej
a= 5⁴⁵-5⁴⁴ b=125¹⁴*²⁵ c=(5¹⁵)³ d=15⁴⁴:3⁴³

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:18:25+01:00
1)
7,8 * 10⁸ m = 7,8 * 10⁵ km
8,3 * 10⁻⁵kg = 8,3 * 10⁻² g
4,7 * 10⁶m² = 4,7 * 10² ha = 4,7 * 10⁴ a
7,23 *10⁻³ cm³ = 7,23 * 10⁻⁶ l

2)
a= 5⁴⁵-5⁴⁴ b=125¹⁴*²⁵ c=(5¹⁵)³ d=15⁴⁴:3⁴³

a = 5 * 5⁴⁴ - 5⁴⁴ = 4 * 5⁴⁴
b= (5³)³⁵⁰ = 5¹⁰⁵⁰
c= 5⁴⁵
d= 15 * (15⁴³ : 3⁴³) = 15 * ( 15 : 3)⁴³ = 15 * 5⁴³ = 5 * 3 * 5⁴³ = 3 * 5⁴⁴

kolejność:
b > c > a > d
10 4 10