Skala Richtera (SR) służy do określania siły trzęsienia Ziemi i opisana jest wzorem SR(A)=logA, gdzie A (w mikronach) to maksymalna amplituda fali sejsmicznej.
a) Oblicz, o ile wzrośnie siła trzęsienia Ziemi, jeśli amplituda A rośnie stukrotnie.
b) Wartość SR wzrosła o trzy jednostki. Jaki był wzrost amplitudy A?

Prosiłabym o dokładne rozpisanie rozwiązania. Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-18T13:02:23+02:00
Skala Richtera (SR) służy do określania siły trzęsienia Ziemi i opisana jest wzorem SR(A)=logA, gdzie A (w mikronach) to maksymalna amplituda fali sejsmicznej.
a) Oblicz, o ile wzrośnie siła trzęsienia Ziemi, jeśli amplituda A rośnie stukrotnie.
Sądzę, że to po prostu trzeba wstawić do wzoru za A'=100A (czyli 100razy więcej
SR(A)=logA
SR(A')=logA'=log100A=log100 + logA= 2 + S(RA)
czyli wzrosło o 2 jednostki
b) Wartość SR wzrosła o trzy jednostki. Jaki był wzrost amplitudy A?
SR(A) + 3 = logA + log 10³ =log(A×1000), czyli wzrosła 1000 krotnie

6 4 6