Odpowiedzi

2010-01-03T19:15:14+01:00
X+y=80

x=dobrze rozw zadania =12 czyli 120 pkt
y=źle rozw zadania =8 czyli 40 pkt

tak wiec 12+8 daje nam 20 zad
i 120 pkt - 40 pkt =80 pkt

łatwa sprawa ;)
2010-01-03T19:15:47+01:00
X-zad. rozwiązane dobrze
y-zad. rozwiązane źle

10x-punkty za dobrze rozwiąznie zad.
-5y-punkty za źle rozwiązane zad.

x+y=20
10x-5y=80/:5

x+y=20
5x-y=16
________ (metoda przeciwnych współczynników)
6x=36/:6
x=6


x=6
6+y=20

x=6 (poprawnie rozwiązane) <===
y=14 (źle rozwiązane) <=== Odp.

2010-01-03T19:16:30+01:00
X - liczba zadań poprawnie rozwiązanych
y - liczba zadań rozwiązanych błędnie

10x - 5y = 80 x+y=20
x+y=20 12 + y = 20 / -12

10x - 5y = 80 y = 8
5x + 5y = 100

15x = 180 / :15
x = 12


x=12
y=8
Odp. Dobrze rozwiązał 12 zadań, źle - 8.