Prosze was o podanie mi kilki wzorów
oto one proszę was o wzory na :

ciężar
gęstość
ciśnienie
ciśnienie hydrostatyczne
siła wyporu
droga w ruchu jednostajnym
droga w ruchu przyspieszonym
przyspieszenie
wysokość z jaką ciało spada
przyspieszenie ( druga zasada dynamiki )
pęd ciała
zasada zachowania pędu
praca mechaniczna
moc
energia potencjalna
energia kinetyczna
prędkość w ruchu po okręgu
ciepło właściwe
ciepło topnienia
częstotliwość drgań
długość fali


oto i one ale proszę o napisanie wzoru z wytłumaczenia każdego oznaczenia i jednostki
przykład

siła magnetyczna

F = B *J * I

F - to siła magnetyczna mierzona w [N] czyli niutonach
= - to znak równości
B = indukcja magnetyczna mierzona w [T] czyli w teslach
* - znak mnożenia

musi być dokładnie dzięki pozdrawiam i daje 73 pkt :):):) proszę pośpieszcie się
prosze o pomoc jeszcze nikt tego nie rozwiązał a potrzebuje tych zadań na jutro

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:00:25+01:00
Ciężar Fg=m×g
Fg-ciężar [N]
m-masa ciała [kg]
g-przyciąganie ziemskie (ok 10 N/kg)

gęstość ρ=m/V
ρ-"ro" gęstość [kg/m³]
m-masa [kg]
V-objętość [m³]

ciśnienie p = Fn/S
p – ciśnienie [1Pa]
Fn – siła nacisku [1N]
S – pole powierzchni [1m²]

ciśnienie hydrostatyczne p = ρ × g × h
p – ciśnienie cieczy [1Pa] [1Pa = N/m²]
ρ – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
h – wysokość słupa cieczy [1m]

siła wyporu Fw = ρc × g × Vc
Fw – siła wyporu [1N]
ρc – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
Vc – objętość wypartej cieczy [1m³]

droga w ruchu jednostajnym S = v × t
V – prędkość [1m/s]
t - czas [1s]
S - droga[1m]


droga w ruchu przyspieszonym
S = a×t ²/2
a - przyspieszenie

przyspieszenie
a = ΔV/Δt

wysokość z jaką ciało spada h = gt²/2
g - przyspieszenie ziemskie
t - czas

przyspieszenie ( druga zasada dynamiki ) a = F/m [m/s²]
F - siła
m - masa

pęd ciała p = v×m
p - pęd
v - prędkość
m - masa

zasada zachowania pędu
W odosobnionym układzie ciał całkowity pęd układu pozostaje stały.
p jest stałe (const.)

praca mechaniczna W = Fg · s [J]
W – praca
Fg – ciężar obciążnika
s – długość drogi

moc P = U×I
P - moc [W]
U - napięcie [V]
I - natężenie [A]

energia potencjalna Ep = m × g × h [w dżulach J]

energia kinetyczna Ek = mv²/2
m-masa
v-prędkość

prędkość w ruchu po okręgu v = 2πr/T
r - promień [m]
T - okres obrotu [s]

ciepło właściwe c = Q/m × ΔT
c – ciepło właściwe [J/kg × °C]
Q – dostarczona ilość ciepła [1J]
m – masa ciała [1kg]
ΔT – przyrost temperatury [1°C]

ciepło topnienia ct = Q/m
ct – ciepło topnienia [1J/kg]
m – masa ciała [1kg]
Q – ilość ciepła potrzebna do stopienia ciała [1J]

częstotliwość drgań f = 1/T
f – częstotliwość [1Hz]
T – okres (czas potrzebny do 1 pełnego drgania) [1s]

długość fali λ = v/f = v · T
λ – długość fali [1nm]
v – prędkość fali [km/s]
f – częstotliwość [1Hz]
T – okres [1s]
2010-01-03T20:05:13+01:00
ciezar - Q=mg [N]
gęśtość -d=m/v [dm3] (v- oczywiscie objetosc;p)
ciśnienie-F/s (s powierzchnia w m2) a F w [N]
cisnienie hydrostatyczne- p=dgh
p – ciśnienie cieczy
d – gęstość cieczy
g – przyspieszenie ziemskie
h-wysokosc na jakiej sie znajduje ciecz

sila wyporu- Fw = ρc · g · Vc
Fw – siła wyporu [1N]
ρc – gęstość cieczy [1kg/m³]
g – przyśpieszenie ziemskie [1N/kg]
Vc – objętość wypartej cieczy [1m³]
Fw = Fg
Fw – siła wyporu
Fg – ciężar wypartej cieczy

droga w ruchu jednostajnym- s=vt
s - przebyta droga
t - czas ruchu
v - prędkość

przyspieszenie- a=v/t v-predkosci t- czas

wysokosc z jakiej cialo spada- H=1/2 gt² g-przyspieszenie ziemskie t- czas w sekundach

przypieszenie druga zasada dynamiki- a= F/m F- [N] m[kg]

ped ciala - p=m*v
[p] = kg • m/s

zasada zachowania pędu-Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd.

Czyli, zapisując to wzorami:

jeżeli F = 0, to p = const (tego inaczej nie dam rady, co innego momentu pedu)


praca mechaniczna- W=Fscosalfa
F- [N]
s- metry

moc- P[Wat]=W[dzule]/t [sekundt]

e potencjalna - Ep=mgh m-[kg] g - [przyspieszenie ziemskie] h -[wysokosc w metrach]

e kinetycczna - Ek=mvkwadrat/2 m- w kg v - m/s t - sekundy

predkosc w ruchu po okregu- omega= 2pif

pi wiadomo co, f- [Hz]

ciepło własciwe - c = Q/m • ΔT

c – ciepło właściwe [J/kg • C]

Q – dostarczona ilość ciepła [1J]

m – masa ciała [1kg]

ΔT – przyrost temperatury [1C]


ciepło topnienia= ct = Q/m

ct – ciepło topnienia [1J/kg]

m – masa ciała [1kg]

Q – ilość ciepła potrzebna do stopienia ciała [1J]


czestotliwosc drgan - f=1/T f=[hz] T[s]


długość fali-λ = v/f = v • T

λ – długość fali [1nm]

v – prędkość fali [km/s]

f – częstotliwość [1Hz]

T – okres [1s]

i zapomnialem o drodze w ruchu przypieszonym - deltaV/t=s

delta V = Vkoncowe -Vpoczatkowe {m/s] s [metry]

2010-01-03T20:08:51+01:00

ciężar- Q=m×g
m; masa
g; przyspieszenie ziemskie 10m/s²

gęstość d=m/v
m-masa
v-objętość

ciśnienie P=F/S
F-siła
S-droga

ciśnienie hydrostatyczne - Phyd. = pgh
p-gęstość cieczy
g; przyspieszenie ziemskie 10m/s²
h;głębokość zanurzenia w cieczy (od poziomu zerowego) – w układzie SI w metrach (m).

siła wyporu Fw=dvg
d-gęstość cieczy
v-objętość ciała

droga w ruchu jednostajnym S = vt
S-droga
t-czas
v- prędkość

droga w ruchu przyspieszonym - S=at²/2
a- przyspieszenie
t-czas

przyspieszenie a = Δv/t
Δ - delta, czyli zmiana
v - prędkość
t-czas

wysokość z jaką ciało spada

przyspieszenie ( druga zasada dynamiki ) a = F/m

pęd ciała
zasada zachowania pędu
praca mechaniczna
moc
energia potencjalna
energia kinetyczna
prędkość w ruchu po okręgu
ciepło właściwe
ciepło topnienia
częstotliwość drgań
długość fali