Pilne!

1. Zapisz wyrażenia algebraiczne zgodnie z podpisami ( przyjmijmy, że wszystkie liczby oznaczone literami są dodatnie).
a) Liczba o 6 większa od iloczynu liczb a i b
b) Liczba 2 razy mniejsza od sumy liczb a i b
c)liczba 7 razy większa od iloczynu liczb x2 i y2 <- ta dwójka to do potęgi
d)liczba o 3 większa od kwadratu liczby y
e)kawdrat liczby o 3 od liczby y
f)liczba 3 mniejszaq od kwadratu liczby x
g)5% liczby n
h)liczba o 7% większa od liczby n
i)liczba o 21% mniejsza od liczby k

2. Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) 3x-2xy+5x=
v) 7a2+2a2x-9a2+2a2=
c) 3AB-A3B-8ba=
d) -(a-2b)-2(b-2a)
e) 3(x-2y)-2(y-3x)

2

Odpowiedzi

2010-01-03T19:23:14+01:00
Zad 1.
a*b+6
a+b/6
x2*y2*7
y2*3
nie wiem
x2-3
0,05n
0,07+n
0,21-k
zad2
5x-2xy
nie wiem
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T20:09:51+01:00
1.
a)x-6=ab
b)2x=a+b
c)x:7=x² x y²
d)x-3=y²
f)x+3=x²
1 5 1