Zadanie 1
oblicz o ile suma liczb 4 1\2 i 6 3\4 jest większa od ilorazu liczb 12 i 3 1\5?

Zadanie 2
W sklepie było 165kg jabłek w cenie 0.9zł i 96 kg jabłek po 0,7zł za kilogram. Oblicz, ile złotych uzyskano ze sprzedaży 0,8 droższych jabłek i 2\3 tańszych jabłek?

Zadanie 3
zamień liczby na procenty: 0,63; 7\6
zamień procenty na liczby 12,8%; 6 1\4 %

zadanie 4
4 przed obniżką cen komputer kosztował 15000zł, a po obniżce 12000zł. O ile procent obniżono cenę tego komputera?

2

Odpowiedzi

2010-01-03T19:33:32+01:00
Zad.1]4½+6¾=4,5+6,75=11,25
12:3⅕=12×⁵/₁₆=⁶⁰/₁₆=¹⁵/₄
11¼:¹⁵/₄=⁴⁵/₄×⁴/₁₅=3
odp.3 razy większa
zad.2]
0,8×165kg×0,9zł=118,8zł
⅔×96kg×0,7zł=44,8zł
118,8+44,8=163,6zł= zysk ze sprzedazy
zad.3]
0,63×100=63%
⁷/₆×100≈116,67%
12,8%:100=0,128
6¼%=6,25%:100=0,0625
zad.4]
15 000=100%
12000=x%
x=12000×100:15000=80%
100%-80%=20%
odp. cenę obniżono o 20%
pozdrawiam
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:56:56+01:00
1.oblicz o ile suma liczb 4 1\2 i 6 3\4 jest większa od ilorazu liczb 12 i 3 1\5?

4½ + 6¾ = 4 2/4 + 6¾ = 10 5/4 = 11 ¼

12 : 3⅕ = 12 : 16/5 = 12 * 5/16 = 15/4 = 3¾

11 ¼ - 3¾ = 10 5/4 - 3¾ = 7 2/4 = 7½

Zadanie 2
W sklepie było 165kg jabłek w cenie 0.9zł i 96 kg jabłek po 0,7zł za kilogram. Oblicz, ile złotych uzyskano ze sprzedaży 0,8 droższych jabłek i 2\3 tańszych jabłek?

Wartość jabłek po 0,9zł:
165 * 0,9 = 148,5

Wartość jabłek po 0,7zł:
96 * 0,7 = 67,2

Zysk:
0,8 * 148,5 + ⅔ * 67,2 = 118,8 + 44,8 = 163,6

Zadanie 3
zamień liczby na procenty: 0,63; 7\6
zamień procenty na liczby 12,8%; 6 1\4 %

0,63 * 100% = 63%
7\6 * 100% = 350/3% = 116⅔%

12,8% = 12,8 * 0,01 = 0,128
6 1\4 % = 25/4 * 1/100 = 1/16

zadanie 4
przed obniżką cen komputer kosztował 15000zł, a po obniżce 12000zł. O ile procent obniżono cenę tego komputera?

15000 - 15000zł * x% = 12000
15000zł * x% = 3000
x% = 3000/15000
x% = 0,2 /*100
x = 20

Obniżono o 20%