Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:24:13+01:00
Zakwity glonów to efekt masowego rozwoju fitoplanktonu wywołane wzbogaceniem wody w składniki odżywcze . Przyczyna może być uwolnienie w skutek wiosennego mieszania się wody w zbiorniku zgromadzonych w osadach dennych związków zawierających ważne dla życia roślin pierwiastki lub zanieczyszczenie wody nawozami sztucznymi
3 2 3
2010-01-03T19:24:40+01:00
Zakwit glonów polega na zwiększeniu się ich liczebności pod wpływem polepszenia się warunków, m.in. wzrostu temperatury.
33 4 33
2010-01-03T19:29:00+01:00
Polega na bardzo dużym rozmnożeniu się glonów, które na pierwszy rzut oka pokrywają całą powierzchnie jeziora. Zakwit powoduje wilgotność i temperatura oraz dostęp do pokarmu, światła i soli mineralnych.
Powoduje on śnięcie ryb i innych organizmów żywych.
46 4 46