Odpowiedzi

2010-01-03T19:36:33+01:00
Zbudowane są z komórek żywych , które cały czas zachowują zdolnosc podziału. Komórki tkanki twórczej są niewielkie, przylegają do siebie z dużymi jądrami centralnymi małym wodniczkami i cienkimi celulozowymi ściankami.Jest to tkanka roślinna.
33 3 33
  • Użytkownik Zadane
2010-01-03T19:39:56+01:00
Tkanka twórcza-to tkanka roślinna,
w której zachodzi intensywny proces podziału komórek.

Tkanki twórcze odpowiadają za wzrost rośliny,dając początek tkankom stałym. Te z kolei zbudowane są ze zróżnicowanych komórek i pełnią różne funkcje w organizmie.
Umożliwiają roślinie nieograniczony wzrost, który odbywa się w ściśle określonych miejscach, zwanych strefami merystematycznymi. Podział tkanek twórczych związany jest z ich pochodzeniem, a następnie z ich lokalizacją. Merystemy pierwotne wywodzą się z tkanek embrionalnych zarodka. Stąd też zachowują zdolność do podziału przez całe życie.

*Merystemy wierzchołkowe (stożki wzrostu) umożliwiają wzrost na długość oraz pierwotny przyrost na grubość korzeni i pędów.
*Merystemy interkalarne (wstawkowe) powodują także wzrost na długość (np. traw), ale znajdują się w łodydze ponad nasadami liści u podstawy międzywęźli. Merystemy wtórne tworzą się z żywych komórek stałych o charakterze miękiszowym, które na skutek od różnicowania wróciły do stanu embrionalnego.
* Merystemy boczne umożliwiają wtórny przyrost na grubość korzenia i łodygi. Kambium (miazga twórcza) tworzy się między łykiem i drewnem pierwotnym w postaci walca tkanki merystematycznej. Komórki kambium w korzeniu i pędzie produkują drewno wtórne do środka walca, a łyko wtórne na zewnątrz walca. Follogen (miazga korkotwórcza) zakłada się pod skórką pędu i podobnie odkłada fellodermę i korek. W korzeniu fellogen zastępowany jest przez okolnicę, która wytwarza podobną do korka perydermę.
*Merystemy przyranne powstają z od różnicowanych żywych komórek w miejscu zranienia.
24 4 24