Informacje do zadania 1,2
Do gimnazjum uczęszcza 1400 uczniów . 3/7 wszystkich uczniów stanowią trzecioklasiści. Uczniów klas drugich jest o 28% mniej niż w klasach trzecich .

Zad1.
Ilu uczniów jest w klasach drugich ?
zad2.
ile procent uczniów klas trzecich przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej , jeżeli w klasach trzecich było 12 laureatów konkursów przedmiotowych, którzy są zwolnieni z egzaminu ?
Zad 3
Na koniec roku szkolnego ucniowie uzyskali z wychowania fizycznego 350 ocen dobrych. Stosunek liczby ocen dobrych w klasach I,II,II wynosi odpowiednio 3:3:1. Ile było ocen dobrych w klasach drugich ?proszę o jak najszybsze rozwiązanie :*
I muszą byc obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:48:09+01:00
1
1400 * 3/7 = 4200/7 = 600 // 600 uczniow w klasach 3 = liczba uczniow -28% (tj razy 72%)
600 * 0.72 = 432
w 2 klasach jest 432 uczniow
2
(588/600) * 100% = 98%
do egzaminu przystapilo 98% uczniow
3

350/7 = 50

(350*3 )/ 7
I = 150
II = 150
III = 50

w klasach 2 bylo 150 dobrych ocen