Mam 5 zadań do rozwiązania, prosze o pomoc chociaż w kilku. :)

1. Podane wielomiany zamień na iloczyn wielomianów (możliwie najniższego stopnia).
a. W(x) = x² - xy - 2x + 2y
b. W(a) = a³ - a
c. W(a) = a² - 5

2. Wyrażenie algebraiczne 2 (3x - y )² - 3(2x + y)(y-2x) + 12xy
przedstaw w postaci sumy algebraicznej i oblicz jego wartość liczbową dla x = √2 , y=-3 √6

3. Dany jest wielomian W(x) = 3x³ - 2x² - 5x + 1. Oblicz
w(-1)-3 w(0) / w (√2)

4. Wyznacz wartości aib, dla których wielomiany
w(x) = 2x³+7x²-7x+a i p(x)=(x+1)(2x²+bx-12) są równe.

5. Rozłóż wielomian na czynniki.
a. x² +6x+9
b. x³+x²-x-1
c. x⁶+3x⁵-x³-3x²

2

Odpowiedzi

2010-01-03T19:46:07+01:00
5.
a)8x+9
b)x⁴-1
c)x²

4.
w(x)=2x⁴+a
p(x)=x³+bx²-12x+2x²+bx-12

2.
2 (3x - y )² - 3(2x + y)(y-2x) + 12xy
18x²-2y²-6x-3y-3y+6x+12xy
18x²-2y²+6y+12xy
teraz musisz sobie podstawic za x i y te liczby co masz podane.
2010-01-03T19:56:56+01:00
Troche nie pokolei będzie:
5.
a)x² + 6x + 9= 0
Δ = 36 - 4 x1 x 9
Δ = 0
x= - b/2a = -6/2=-3

b)x³+ x²-x-1=0
x(x²-1) +1(x²-1)=0
(x+1)(x²-1)=0
x+1=0 lub x²-1=0
x=-1 x²=1
x=-1 lub x =1

c)x⁶+3x⁵-x³-3x²=0
x(x⁵-x²)+3(x⁵-x²)=0
(x+3)(x⁵-x²)=0
x+3=0 - nie wiem jak to zrobic
x=-3