1.odpowiedz na pytanie:Czy podczas ogrzewania ciała stałego wzrastają wszystkie wymiary , czy tylko długość?

2.wymień urządzenia w których znalazła zastosowanie rozszerzalność temperaturowa ciał stałych.

3.wyjaśnij dlaczego do wzmacniania betonu używa się stali.

4.uzupełnij brakujące słowa
o kinetyczno-cząsteczkowej budowie materji świadczą zjawiska i . dyfuzja zachodzi tym imtemperatura ciała jest . zjawisko kontrakcji świadczy o różnych cząsteczek- natomiast dyfuzja,
o cząsteczek i atomów

5.wyjaśnij dlaczego szybkość dyfuzji jest większa gdy temperatura ciał jest wyższa.

6. podaj przykłady dyfuzji jakie obserwujesz na codzień

7.poniżej wypisano podstawowe jednostki układu SI. wymień wielkości fizyczne , których dotyczą oraz podaj ich wielokrotności (przynajmniej po dwie)


1kg


1km1s


Zad8 wpisz do tabelki po cztery przykłady ciał fizycznych , substancji i zjawisk fizycznych

ciało fizyczne substancja (materja) zjawisko fizyczne

2uzupełnij tabele
określenie przykład

prawo

zasada

hipoteza

teorjia

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-04T08:46:09+01:00
1) Ja podejrzewam ze podczas ogrzewania ciała stałego wzrasta tylko długość.
2)-- żelazko
-- kable telefoniczne
-- termometry
3) Po pierwsze zwiększa się sztywność betonu czyli odporność na pękanie a po drugie stal ma zbliżoną rozszerzalność cieplną do betonu a więc wydłuża się razem z betonem nie powodując pęknięć.
4)
5)Gdy temperatura ciał jest wyższa tym cząsteczki szybciej się poruszają a czym szybciej się poruszają tym dwie substancje szybciej się mieszają.
6)Przykłady dyfuzji w życiu codziennym;
-rozprzestrzenianie się perfum ...
- zapach gotowanych potraw
-zaparzanie herbaty
7)
8)ciała- ławka, but, deska
substancje-woda, mleko, żelazo
zjawiska-topnienie, zamarzanie, sublimacja
8)Prawa fizyki – pojęcia określające pewien niezmiennik występujący w przyrodzie. przykład to :
-- prawo Ampère'a
-- prawo Archimedesa
-- prawo Avogadra

Zasada – prawidłowość fizyczna stwierdzona doświadczalnie i, zgodnie z opinią uczonych oraz paradygmatem panującym w fizyce, powszechna i ogólna. przykład to :
--ZASADA ZACHOWANIA PĘDU
--ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ

hipoteza w fizyce
nie sprawdzone metodą doświadczalną stwierdzenie o związku między wielkościami fizycznymi w jakimś zjawisku fizycznym lub między zjawiskami fizycznymi. Przykładem mogą być: hipoteza de Broglie’a z 1924 potwierdzona trzy lata później lub hipoteza istnienia neutrina (W. Pauli, 1930) potwierdzona doświadczalnie 26 lat później.
Teoria fizyki kwantowej
-utworzona została w latach 20-tych naszego wieku.
3 1 3