Odpowiedzi

2013-06-02T19:30:16+02:00

Czasownik przechodni ma stronę bierna i czynną,np.(w stronie biernej zamienia się w orzecznik). Czaswonikami przechodnimi są czasowniki często niedokonane

Jurek brał pożyczkę

Pożyczka była brana przez Jurka.

Czasownik nieprzechodni ma tylko stronę czynną i najczęście są nimiczasowniki dokonane, np. Jurek obszedł staw.

i nie powiemy:Staw był "obszedniety" przez Jurka, bo to zdanie bez sensu