Odpowiedzi

2010-01-03T19:48:14+01:00
Celami małego sabotażu były:
- podnoszenie na duchu społeczeństwa okupowanej Warszawy
- osłabianie siły oddziaływania hitlerowskiej propagandy
- wymierzanie przykładowych kar Polakom, których zachowanie potępiano
- uświadamianie hitlerowcom, że znajdują się na wrogim sobie terenie

Wykaz akcji małego sabotażu:
- rozwieszanie afiszy ośmieszających Hitlera
- akcja w sklepie wędliniarskim
- pisanie na murach hasła "Polska zwycięży"
- wypisywanie słowa ZOO na bramie Ogrodu Saskiego
- zamalowywanie tablic z napisem "Adolf - Hitler - Platz"
- akcja przeciwko Paprockiemu
- przerabianie liter w niemieckich hasłach propagandowych powodujących zmianę ich znaczenia
- akcja fotograficzna
- zrywanie hitlerowskich flag
- malowanie na murach kotwicy