Cross the odd word out.

1. Throw streamers-snowballs-schools
2. Watch a paper - a film - a parade
3. Take a mistake - a nap - photographs
4. Wear masks - costumes - decorations
5. Have fun - a dream - hate
6. Make homework - a cake - a bed
7. light a balloon - a candle - a fire

3

Odpowiedzi

2010-01-03T19:44:02+01:00
1. Throw snowballs
2. Watch a film / a parade <też pasuje>
3. Take photographs / a nap <też pasuje>
4. Wear costumes
5. Have fun
6. Make a cake
7. light a candle
6 2 6
2010-01-03T19:49:16+01:00
1. throw snowballs - rzucać śnieżkami
2. watch a film - oglądać film
3. take photographs - robić zdjęcia
4. wear costumes - nosić kostiumy
5. have a dream - mieć sen/śnić
6. make a cake - robić ciasto
7. light a candle - zapalać świecę
6 2 6
2010-01-03T20:59:37+01:00
1. Throw streamers-snowballs-schools
2. Watch a paper - a film - a parade
3. Take a mistake - a nap - photographs
4. Wear masks - costumes - decorations
5. Have fun - a dream - hate
6. Make homework - a cake - a bed
7. light a balloon - a candle - a fire

1. Rzucać serpentyny- śnieżkami- szkołami
poprawne: RZUCAĆ ŚNIEŻKAMI- Throw snowballs

2.Oglądać papier- film-paradę
poprawne: OGLĄDAĆ FILM- Watch a film

3. Wziąć błąd-drzemka- fotografowie
poprawne: WZIĄĆ DRZEMKĘ- Take a nap

4. Nosić maski- kostiumy- dekoracje
poprawne: Nosić kostiumy- Wear costumes

5. Mieć- zabawę- sen- nienawidzieć
poprawne: Mieć sen/ zabawę.- Have a dream/ Have a fun.

6. Zrobić zadanie- ciasto- łóżko
poprawne: Zrobić ciasto- Make a cake.

7. Zapalić balon- świeczkę- ogień
poprawne: Zapalić świeczkę- Light a cadle.

i to jest dobrze ;)
masz razem z polską i angielską forma ;)
pozdrawiam ;)
11 4 11