Proszę dać ocenę od 1 do 6. W odpowiedzi o podać wiek

1. Jak ocenia Pani/Pan realizację przez władze samorządowe zadań gminy w dziedzinie:
A. Dostarczania wody?
B. Usuwania odpadów?
C. Dostarczania energii cieplnej?
D. Komunikacji miejskiej, utrzymania ulic, placów, mostów itp.?
E. Utrzymywania przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów?
F. Utrzymywania bibliotek, teatrów i innych placówek kulturalnych?
G, Utrzymywania parków i zieleni miejskie?
H. Utrzymywania obiektów sportowych?
l. Zagospodarowania przestrzennego gminy?
J, Ochrony porządku publicznego?

Skala ocen:
6 - doskonale
5 - bardzo dobrze
4 - raczej dobrze
3 - raczej źle
2 - źle
1 - fatalnie
? - nie mam zdania

2

Odpowiedzi

2010-01-03T19:46:05+01:00
13l.

A.5
B.3
C.5
D.4
E.4
F.5
G.4
H.4
I.3
J.3


Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-03T19:47:47+01:00
A - 5
B - 3
C - 4
D - 3
E - 5
F - 4
G - 4
H - 5
I - 4
J - 4

17 lat